Chào mừng bạn đến YARTON ENTERPRISE CO., LTD.

Quê hương »  Sản xuất

Sản xuất

Quy trình sản xuất bảng mạch PCB SMT

Sản xuất - . Máy dán tự động hàn

Máy dán tự động hàn

Sản xuất - . Máy nạp PCB

Máy nạp PCB

Sản xuất - . Máy phân phối

Máy phân phối

Sản xuất - . Máy phân phối

Máy phân phối

Sản xuất - . Tốc độ cao SMD gắn máy

Tốc độ cao SMD gắn máy

Sản xuất - . IC gắn kết machin

IC gắn kết machin

Sản xuất - . SMD Hot Air Reflow lò hàn

SMD Hot Air Reflow lò hàn

Sản xuất - . Bộ sưu tập PCB Plate

Bộ sưu tập PCB Plate

Sản xuất - . Tổng thể Inspectio trước khi gói

Tổng thể Inspectio trước khi gói

Quy trình ép nhựa - LENS Injection Step

Sản xuất - . LENS tiêm bước

LENS tiêm bước

Sản xuất - . LENS tiêm Bước 1

LENS tiêm Bước 1

Sản xuất - . LENS tiêm bước 2

LENS tiêm bước 2

Sản xuất - . LENS tiêm Bước 3

LENS tiêm Bước 3

Sản xuất - . LENS tiêm bước 4

LENS tiêm bước 4

Sản xuất - . LENS tiêm bước 5

LENS tiêm bước 5

Sản xuất - . LENS tiêm Bước 6

LENS tiêm Bước 6

Quy trình sản xuất

Sản xuất - . Mã ngày sản xuất

Mã ngày sản xuất

Sản xuất - . Quá trình ánh sáng

Quá trình ánh sáng

Sản xuất - . Quá trình ánh sáng

Quá trình ánh sáng

Sản xuất - . Đèn lắp ráp

Đèn lắp ráp

Sản xuất - . Đèn QC

Đèn QC

Sản xuất - . Đèn làm việc QC

Đèn làm việc QC

Sản xuất - . Đèn làm việc lắp ráp

Đèn làm việc lắp ráp

Sản xuất - . Báo động & Horns sản xuất

Báo động & Horns sản xuất

Sản xuất - . Báo động & Horns sản xuất

Báo động & Horns sản xuất

Sản xuất - . Kho

Kho