YARTON Đèn định vị hàng hải LED

Quê hương »  Thể loại »  Đèn định vị hàng hải LED

Đèn định vị hàng hải LED

Đèn định vị hàng hải LED

Đèn định vị hàng hải LED

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị xem lưới

Đèn LED đọc bản đồ

Đèn LED đọc bản đồ
HYF-768

Đây là loại đèn LED thế hệ mới. Nó kết hợp bộ vi điều khiển mới nhất với đèn LED công suất cao mới nhất.

Đèn LED đọc bản đồ

Đèn LED đọc bản đồ
HYF-768-1

Đây là loại đèn LED thế hệ mới. Nó kết hợp bộ vi điều khiển mới nhất với đèn LED công suất cao mới nhất.

Đèn LED đọc bản đồ

Đèn LED đọc bản đồ
HYF-768-2

Đây là loại đèn LED thế hệ mới. Nó kết hợp bộ vi điều khiển mới nhất với đèn LED công suất cao mới nhất.

Đèn LED định hướng bên

Đèn LED định hướng bên
HYF-7611-2

Đèn chiếu sáng cho những chiếc thuyền này phải được sản xuất theo Tiêu chuẩn A-16 của Hội đồng Thuyền và Du thuyền Hoa Kỳ (ABYC).

Một cặp bao gồm đèn Port và Starboard.

Đèn định vị LED gắn trên boong nhỏ gọn, tiết kiệm điện và đáng tin cậy, dòng điện thấp.

Không có bóng đèn, Không cần bảo trì, tuổi thọ lâu dài.

Đèn LED định hướng bên

Đèn LED định hướng bên
HYF-7621-2

Đèn chiếu sáng cho những chiếc thuyền này phải được sản xuất theo Tiêu chuẩn A-16 của Hội đồng Thuyền và Du thuyền Hoa Kỳ (ABYC).

Một cặp bao gồm đèn Port và Starboard.

Đèn định vị LED gắn trên boong nhỏ gọn, tiết kiệm điện và đáng tin cậy, dòng điện thấp.

Không có bóng đèn, Không cần bảo trì, tuổi thọ lâu dài.

Đèn LED âm trần

Đèn LED âm trần
HYF-767-1

Đèn LED âm trần

Đèn LED âm trần
HYF-767-2

Đèn LED âm trần

Đèn LED âm trần
HYF-767-2S

Đèn định vị hàng hải LED

Đèn định vị hàng hải LED
HYF-766