YARTON Đèn cảnh báo nhấp nháy LED

Quê hương »  Thể loại »  Đèn cảnh báo nhấp nháy LED

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED

Phê duyệt Dòng 570 mới E1 ECE R65, Đèn hiệu LED phù hợp với một số lượng lớn các phương tiện từ ô tô và xe tải,

HGV, xe tiện ích, xe tải chở rác thải và tái chế, máy quét dọn đường phố, nông nghiệp, máy chuyển động đất.

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị xem lưới

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình thấp)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình thấp)
HYF-5361

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình thấp)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình thấp)
HYF-5371

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình thấp)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình thấp)
HYF-5381

Đèn hiệu LED dòng 538X có 6 loại đèn flash, tạo ra tín hiệu cảnh báo lý tưởng cho các ứng dụng kiểu công nghiệp. Tuổi thọ dài, không cần bảo trì của công nghệ LED, làm cho đây trở thành giải pháp thay thế hoàn hảo cho đèn hiệu nhấp nháy hiện có. Đèn tiết kiệm chi phí này có phạm vi hoạt động 12-80VDC và điện áp AC, điều này cũng lý tưởng để sử dụng trên các phương tiện và thiết bị chạy bằng điện.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình thấp)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình thấp)
HYF-5383

Đèn hiệu LED dòng 538X có 6 loại đèn flash, tạo ra tín hiệu cảnh báo lý tưởng cho các ứng dụng kiểu công nghiệp. Tuổi thọ dài, không cần bảo trì của công nghệ LED, làm cho đây trở thành giải pháp thay thế hoàn hảo cho đèn hiệu nhấp nháy hiện có. Đèn tiết kiệm chi phí này có phạm vi hoạt động 12-80VDC và điện áp AC, điều này cũng lý tưởng để sử dụng trên các phương tiện và thiết bị chạy bằng điện.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình thấp)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình thấp)
HYF-5385

Đèn hiệu LED dòng 538X có 6 loại đèn flash, tạo ra tín hiệu cảnh báo lý tưởng cho các ứng dụng kiểu công nghiệp. Tuổi thọ dài, không cần bảo trì của công nghệ LED, làm cho đây trở thành giải pháp thay thế hoàn hảo cho đèn hiệu nhấp nháy hiện có. Đèn tiết kiệm chi phí này có phạm vi hoạt động 12-80VDC và điện áp AC, điều này cũng lý tưởng để sử dụng trên các phương tiện và thiết bị chạy bằng điện.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)
HYF-5601

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình cao)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình cao)
HYF-5602

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)
HYF-5621

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình cao)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình cao)
HYF-5631

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình thấp)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình thấp)
HYF-5661

Dòng sản phẩm mới 560 đáp ứng E1 ECE R65, Đèn hiệu LED phù hợp cho một số lượng lớn các phương tiện từ ô tô và xe tải,

HGV, xe tiện ích, xe tải chở rác và tái chế, máy quét dọn đường phố, nông nghiệp, máy chuyển động đất.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)
HYF-5706

Phê duyệt Dòng 570 mới E1 ECE R65, Đèn hiệu LED phù hợp với một số lượng lớn các phương tiện từ ô tô và xe tải,

HGV, xe tiện ích, xe tải chở rác thải và tái chế, máy quét dọn đường phố, nông nghiệp, máy chuyển động đất.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)
HYF-5706VM

Phê duyệt Dòng 570 mới E1 ECE R65, Đèn hiệu LED phù hợp với một số lượng lớn các phương tiện từ ô tô và xe tải,

HGV, xe tiện ích, xe tải chở rác thải và tái chế, máy quét dọn đường phố, nông nghiệp, máy chuyển động đất.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)
HYF-5706FPD

Phê duyệt Dòng 570 mới E1 ECE R65, Đèn hiệu LED phù hợp với một số lượng lớn các phương tiện từ ô tô và xe tải,

HGV, xe tiện ích, xe tải chở rác thải và tái chế, máy quét dọn đường phố, nông nghiệp, máy chuyển động đất.

Đèn LED xoay

Đèn LED xoay
HYF-5781

Đèn LED Beacon phù hợp với một số lượng lớn các loại xe từ ô tô và xe tải,

HGVs, xe tiện ích, xe tải chở rác và tái chế, máy quét dọn đường phố, nông nghiệp, máy chuyển động đất.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)
HYF-5301

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)
HYF-5821

Đèn LED Beacon phù hợp với một số lượng lớn các loại xe từ ô tô và xe tải,

HGVs, xe tiện ích, xe tải chở rác và tái chế, máy quét dọn đường phố, nông nghiệp, máy chuyển động đất.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình cao)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình cao)
HYF-5831

Đèn LED Beacon phù hợp với một số lượng lớn các loại xe từ ô tô và xe tải,

HGVs, xe tiện ích, xe tải chở rác và tái chế, máy quét dọn đường phố, nông nghiệp, máy chuyển động đất.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (cấu hình giữa)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (cấu hình giữa)
HYF-5841

Đèn LED Beacon phù hợp với một số lượng lớn các loại xe từ ô tô và xe tải,

HGVs, xe tiện ích, xe tải chở rác và tái chế, máy quét dọn đường phố, nông nghiệp, máy chuyển động đất.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình cao)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình cao)
HYF-5851

Đèn LED Beacon phù hợp với một số lượng lớn các loại xe từ ô tô và xe tải,

HGVs, xe tiện ích, xe tải chở rác và tái chế, máy quét dọn đường phố, nông nghiệp, máy chuyển động đất.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (cấu hình giữa)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (cấu hình giữa)
HYF-5881Q

Đèn LED Beacon phù hợp với một số lượng lớn các loại xe từ ô tô và xe tải,

HGVs, xe tiện ích, xe tải chở rác và tái chế, máy quét dọn đường phố, nông nghiệp, máy chuyển động đất.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình cao)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình cao)
HYF-5891Q

Đèn LED Beacon phù hợp với một số lượng lớn các loại xe từ ô tô và xe tải,

HGVs, xe tiện ích, xe tải chở rác và tái chế, máy quét dọn đường phố, nông nghiệp, máy chuyển động đất.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED
HYF-8155A

Đèn LED hiệu suất cao cung cấp cho người phản ứng đầu tiên và xe tải công trình khả năng cảnh báo phụ trợ vượt trội

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED
HYF-8155R

Đèn LED hiệu suất cao cung cấp cho người phản ứng đầu tiên và xe tải công trình khả năng cảnh báo phụ trợ vượt trội

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED
HYF-8155BW

Đèn LED hiệu suất cao cung cấp cho người phản ứng đầu tiên và xe tải công trình khả năng cảnh báo phụ trợ vượt trội