YARTON Đèn cảnh báo nhấp nháy LED

Quê hương »  Thể loại »  Đèn cảnh báo nhấp nháy LED

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED

Phê duyệt Dòng 570 mới E1 ECE R65, Đèn hiệu LED phù hợp với một số lượng lớn các phương tiện từ ô tô và xe tải,

HGV, xe tiện ích, xe tải chở rác và tái chế, máy quét dọn đường phố, nông nghiệp, máy chuyển động đất.

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị xem lưới

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình thấp)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình thấp)
HYF-5361

Đèn hiệu LED dòng 536X có 3 kiểu đèn flash, tạo ra tín hiệu cảnh báo lý tưởng cho các ứng dụng kiểu công nghiệp. Tuổi thọ sử dụng lâu dài, không cần bảo trì của công nghệ LED, làm cho đây trở thành giải pháp thay thế hoàn hảo cho các đèn hiệu nhấp nháy hiện có. Đèn tiết kiệm chi phí này có phạm vi hoạt động 12-80VDC và điện áp AC, điều này cũng lý tưởng để sử dụng trên các phương tiện và thiết bị chạy bằng điện.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình thấp)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình thấp)
HYF-5371

Đèn hiệu LED dòng 537X có 3 kiểu đèn flash, tạo ra tín hiệu cảnh báo lý tưởng cho các ứng dụng kiểu công nghiệp. Tuổi thọ sử dụng lâu dài, không cần bảo trì của công nghệ LED, làm cho đây trở thành giải pháp thay thế hoàn hảo cho các đèn hiệu nhấp nháy hiện có. Đèn tiết kiệm chi phí này có phạm vi hoạt động 12-80VDC và điện áp AC, điều này cũng lý tưởng để sử dụng trên các phương tiện và thiết bị chạy bằng điện.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình thấp)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình thấp)
HYF-5381

Đèn hiệu LED dòng 538X có 6 kiểu đèn flash, tạo ra tín hiệu cảnh báo lý tưởng cho các ứng dụng kiểu công nghiệp. Tuổi thọ sử dụng lâu dài, không cần bảo trì của công nghệ LED, làm cho đây trở thành giải pháp thay thế hoàn hảo cho các đèn hiệu nhấp nháy hiện có. Đèn tiết kiệm chi phí này có phạm vi hoạt động 12-80VDC và điện áp AC, điều này cũng lý tưởng để sử dụng trên các phương tiện và thiết bị chạy bằng điện.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình thấp)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình thấp)
HYF-5383

Đèn hiệu LED dòng 538X có 6 kiểu đèn flash, tạo ra tín hiệu cảnh báo lý tưởng cho các ứng dụng kiểu công nghiệp. Tuổi thọ sử dụng lâu dài, không cần bảo trì của công nghệ LED, làm cho đây trở thành giải pháp thay thế hoàn hảo cho các đèn hiệu nhấp nháy hiện có. Đèn tiết kiệm chi phí này có phạm vi hoạt động 12-80VDC và điện áp AC, điều này cũng lý tưởng để sử dụng trên các phương tiện và thiết bị chạy bằng điện.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình thấp)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình thấp)
HYF-5385

Đèn hiệu LED dòng 538X có 6 kiểu đèn flash, tạo ra tín hiệu cảnh báo lý tưởng cho các ứng dụng kiểu công nghiệp. Tuổi thọ sử dụng lâu dài, không cần bảo trì của công nghệ LED, làm cho đây trở thành giải pháp thay thế hoàn hảo cho các đèn hiệu nhấp nháy hiện có. Đèn tiết kiệm chi phí này có phạm vi hoạt động 12-80VDC và điện áp AC, điều này cũng lý tưởng để sử dụng trên các phương tiện và thiết bị chạy bằng điện.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)
HYF-5601

560X là một bản mở rộng sáng tạo.

Nó có sẵn dưới dạng biến thể xoay hoặc nhấp nháy.

Và đèn LED không có bộ phận thay thế và không bị mòn.

Đèn hiệu có tuổi thọ lâu dài.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình cao)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình cao)
HYF-5602

560X là một bản mở rộng sáng tạo.

Nó có sẵn dưới dạng biến thể xoay hoặc nhấp nháy.

Và đèn LED không có bộ phận thay thế và không bị mòn.

Đèn hiệu có tuổi thọ lâu dài.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)
HYF-5621

560X là một bản mở rộng sáng tạo.

Nó có sẵn dưới dạng biến thể xoay hoặc nhấp nháy.

Và đèn LED không có bộ phận thay thế và không bị mòn.

Đèn hiệu có tuổi thọ lâu dài.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình cao)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình cao)
HYF-5631

560X là một bản mở rộng sáng tạo.

Nó có sẵn dưới dạng biến thể xoay hoặc nhấp nháy.

Và đèn LED không có bộ phận thay thế và không bị mòn.

Đèn hiệu có tuổi thọ lâu dài.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình thấp)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình thấp)
HYF-5661

560X là một bản mở rộng sáng tạo.

Nó có sẵn dưới dạng biến thể xoay hoặc nhấp nháy.

Ánh sáng phân tách nhấp nháy trong 560X làm cho nó trở nên đặc biệt hiệu quả trong việc cung cấp chức năng cảnh báo.

Và đèn LED không có bộ phận thay thế và không bị mòn.

Đèn hiệu có tuổi thọ lâu dài.

Khả năng thích ứng tối ưu của sản phẩm với các lĩnh vực ứng dụng của nó được đảm bảo bởi ECE 65R và đáp ứng SAE J845 lớp 1

Dòng 560 Mới đáp ứng E1 ECE R65, Đèn hiệu LED phù hợp cho một số lượng lớn các phương tiện từ ô tô và xe tải,

HGV, xe tiện ích, rác thải và tái chế xe tải, máy quét đường phố, nông nghiệp, đến thẳng máy động lực trái đất.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)
HYF-5706

Phê duyệt Dòng 570 mới E1 ECE R65, Đèn hiệu LED phù hợp với một số lượng lớn các phương tiện từ ô tô và xe tải,

HGV, xe tiện ích, xe tải chở rác và tái chế, máy quét dọn đường phố, nông nghiệp, máy chuyển động đất.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)
HYF-5706VM

Phê duyệt Dòng 570 mới E1 ECE R65, Đèn hiệu LED phù hợp với một số lượng lớn các phương tiện từ ô tô và xe tải,

HGV, xe tiện ích, xe tải chở rác và tái chế, máy quét dọn đường phố, nông nghiệp, máy chuyển động đất.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)
HYF-5706FPD

Phê duyệt Dòng 570 mới E1 ECE R65, Đèn hiệu LED phù hợp với một số lượng lớn các phương tiện từ ô tô và xe tải,

HGV, xe tiện ích, xe tải chở rác và tái chế, máy quét dọn đường phố, nông nghiệp, máy chuyển động đất.

Đèn LED xoay

Đèn LED xoay
HYF-5781

LED Beacon thích hợp cho một số lượng lớn các phương tiện từ ô tô và xe tải,

HGV, xe tiện ích, rác thải và xe tải tái chế, máy quét dọn đường phố, nông nghiệp, máy động lực trực tiếp đến trái đất.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)
HYF-5301

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)
HYF-5821

LED Beacon thích hợp cho một số lượng lớn các phương tiện từ ô tô và xe tải,

HGV, xe tiện ích, rác thải và xe tải tái chế, máy quét dọn đường phố, nông nghiệp, máy động lực trực tiếp đến trái đất.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình cao)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình cao)
HYF-5831

LED Beacon thích hợp cho một số lượng lớn các phương tiện từ ô tô và xe tải,

HGV, xe tiện ích, rác thải và xe tải tái chế, máy quét dọn đường phố, nông nghiệp, máy động lực trực tiếp đến trái đất.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)
HYF-5841

LED Beacon thích hợp cho một số lượng lớn các phương tiện từ ô tô và xe tải,

HGV, xe tiện ích, rác thải và xe tải tái chế, máy quét dọn đường phố, nông nghiệp, máy động lực trực tiếp đến trái đất.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình cao)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình cao)
HYF-5851

LED Beacon thích hợp cho một số lượng lớn các phương tiện từ ô tô và xe tải,

HGV, xe tiện ích, rác thải và xe tải tái chế, máy quét dọn đường phố, nông nghiệp, máy động lực trực tiếp đến trái đất.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình giữa)
HYF-5881Q

LED Beacon thích hợp cho một số lượng lớn các phương tiện từ ô tô và xe tải,

HGV, xe tiện ích, rác thải và xe tải tái chế, máy quét dọn đường phố, nông nghiệp, máy động lực trực tiếp đến trái đất.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình cao)

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED (Cấu hình cao)
HYF-5891Q

LED Beacon thích hợp cho một số lượng lớn các phương tiện từ ô tô và xe tải,

HGV, xe tiện ích, rác thải và xe tải tái chế, máy quét dọn đường phố, nông nghiệp, máy động lực trực tiếp đến trái đất.

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED
HYF-8155A

Đèn LED hiệu suất cao cung cấp cho người phản ứng đầu tiên và các phương tiện xe tải làm việc với khả năng cảnh báo phụ trợ vượt trội

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED
HYF-8155R

Đèn LED hiệu suất cao cung cấp cho người phản ứng đầu tiên và các phương tiện xe tải làm việc với khả năng cảnh báo phụ trợ vượt trội

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED

Đèn cảnh báo nhấp nháy LED
HYF-8155BW

Đèn LED hiệu suất cao cung cấp cho người phản ứng đầu tiên và các phương tiện xe tải làm việc với khả năng cảnh báo phụ trợ vượt trội